nazwassl

plcsenfrderuesuk

Oferta Grupowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Wykonujących Terapię Pijawkami

Przedstawiamy ofertę na Grupowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Osób Wykonujących Terapię Pljawkami (hirudoterapia)

UWAGA! Aktualizacja zasad przystępowania do ubezpieczenia!

Oferta kierowana jest do terapeutów, którzy ukończyli Kursy hirudoterapii organizowane przez BIO-GEN bądż będą uczestniczyć w kursach organizowanych przez BIO-GEN - PARMED oraz dokonują zakupu pijawek lekarskich do terapii w Przedsiębiorstwie BIO-GEN.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB WYKONUJĄCYCH TERAPIĘ PIJAWKAMI (HIRUDOTERAPIA)

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny, zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 11.2012r. mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 27.02.2012r.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczwe wyrządzone w związku z wykonywaniem zabiegów hirudoterapii osobom trzecim, w tym również za szkody spowodowane niesieniem pierwszej pomocy.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane nieumyśinie, w tym również powstale w wyniku rażącego niedbalstwa. W wyżej wymienionym zakresie ubezpieczenia objęte są szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych.

Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska

Suma ubezpieczenia i skłdadka roczna od osoby:
Wariant I - 50 000,00zł. składka 75,00zł.
Wariant II - 100 000,00 zł, składka 115,00 zł.

Płatność składki: jednorazowo lub w 2 ratach.

Franszyza redukcyjna: 100,00zl. Kwota, która wstanie potrącana od odszkodowania

Warunki przystąpienia do umowy:

do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu hirudoterapii organizowanego przez Przedsiębiorstwo wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii I inżynierii Genetycznej BIO-GEN sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie lub Przedsiębiorstwo Wdroźeń i Zastosowań Biotechnologii i inżynierii Genetycznej BIO-GEN sp. z o.o. wraz Parmed z siedzibą w Tamowcu oraz zakupuja pijawki lekarskie do swojej działalności w Przedsiębiorstwo wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN sp. z o.o.

do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które otworzyły działalność hirudoterapeutyczną lub są zatrudnione w zakresie wykonywania terapii pijawkowych w innych zakładach

brak szkód w okresie ostatnich 5 lat z tytulu odpowiedzialności

osoby przystępujące do ubezpieczenia powinny podać oprócz imienia i nazwiska nr pesel oraz adres zamieszkania

Procedura przystąpienia do ubezpieczenia:

Wypełnienie wniosku (druk w załączeniu)

Przesłanie wniosku na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub ewentualnie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po otrzymaniu wniosku i jego weryfikacji broker ubezpieczeniowy prześle nr konta bankowego, na które należy wpłacić składkę (zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia)

Przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., co jest warunkiem objęcia danej osoby ubezpieczeniem

Zainteresowani kontynuacją ubezpieczenia OC oraz osoby przystępujące po raz pierwszy do ubezpieczenia mogą dokonywać zgłoszeń do 21 marca co ułatwi terminowe wznowienie polisy

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel. kom.: +48 516 120 972

tel. kom. biuro: +48 513 168 566

ewentualnie tel. kom. Bio-Gen: +48 691 865 249

 

 

Początek strony